ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεατρικό Παιχνίδι

Ένας διασκεδαστικός τρόπος να μάθουμε τον εαυτό μας και το περιβάλλον μας, με το παιχνίδι, τη δραμτοποίηση και τον αυτοσχεδιασμό.