ΦΙΛΤΡΟ ΧΑΡΑΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μουσική Αγωγή

Βιωματική προσέγγιση όλων των παραμέτρων της μουσικής, κατανοούμε τη μουσική

με δικές μας συνθέσεις και εκτελέσεις.

Ομαδικό τραγούδι και ορχηστρική αγωγή με εύκολα όργανα της ορχήστρας Orff, καθώς και οργανοκατασκευές.